Apprendre a  programmer avec Python.. Avec plus de 40 pages...

Apprendre a  programmer avec Python.. Avec plus de 40 pages de corriges d'exercices

5.0 / 5.0
2 comments
Sukakah anda buku ini?
Bagaimana kualiti fail ini?
Muat turun buku untuk menilai kualitinya
Bagaimana kualiti fail yang dimuat turun?
Tahun:
2009
Penerbit:
Eyrolles
Bahasa:
french
Halaman:
361
ISBN 10:
221285241X
ISBN 13:
9782212852417
Fail:
PDF, 3.19 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
french, 2009
Penukaran menjadi sedang dijalankan
Penukaran menjadi gagal

Mulakan perjalanan anda ke dunia ilmu! Lihat Pratonton dan temui lebih banyak ciri

Istilah utama